Събития съпътстващи фестивала

Тук ще бъдат обявени събитията, които ще съпъстват 6-тото издание на фестивала